Krevní sraženina představuje vážné ohrožení života. Toto jsou nejčastější příznaky v jednotlivých částech těla

Když se uvnitř některé z vašich žil vytvoří sraženina, ne vždy se sama rozpustí. Toto jsou nejčastější příznaky, podle kterých poznáte, zda potřebujete léčbu.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Krevní sraženina je shluk krve, který se z tekutého stavu změnil na stav gelovitý až polotuhý. Jde o nezbytný proces, díky kterému při poranění neztratíme přebytečné množství krve. Podle odbornice Emelia Arquilla je však důležité brát v potaz, že když se uvnitř některé z vašich žil tato sraženina vytvoří, ne vždy sama od sebe zmizí – dokonce se kvůli ní můžete dostat do život ohrožující situace. 

Příznaky krevní sraženiny

Podle odborníků je možné, že pokud se uvnitř vašich žil vyskytne krevní sraženina, nemusíte na sobě pozorovat žádné příznaky, nebo že příznaky budou podobné jiným onemocněním a vy jim proto nebudete věnovat tolik pozornosti. Ve většině případů se však tento problém dá alespoň zčásti rozpoznat, ovšem s tím, že se příznaky jednotlivých sraženin v různých částech lidského těla mohou lišt.  

iZdroj fotografie: Depositphotos

Krevní sraženina v noze nebo paži

Nejčastějším místem výskytu krevní sraženiny je podle statistik dolní část nohy. Příznaky v této části těla se však různí v závislosti na její velikosti, a proto se může stát, že pacient buď nebude jevit žádné příznaky, nebo mu naopak může otéct celá noha s rozsáhlou bolestí. Stejně tak je tomu v případě krevní sraženiny v paži, tudíž v obou případech můžeme pozorovat následující příznaky:  

 • otok
 • bolest
 • citlivost
 • pocit tepla
 • zrudnutí 

Krevní sraženina v srdci 

Přestože je srdce nejméně častým místem výskytu krevní sraženiny, stále k této skutečnosti může dojít. Jde ovšem o velmi nebezpečný problém, který může přerušit průtok krve do srdce a způsobit vám tak srdeční infarkt. Vždy byste měli proto mít přehled o těchto nejčastějších příznacích, které krevní sraženina způsobuje:  

 • bolest na hrudi
 • závratě
 • dušnost
 • bolest paže, krku, zad nebo čelisti
 • pocení
 • nevolnost nebo pálení žáhy
 • bušení srdce
iZdroj fotografie: Depositphotos

Krevní sraženina v srdci se odborně nazývá trombóza věnčitých tepen a dochází k ní, když se tukové tkáně, které se tvoří v srdečních tepnách, odlomí, a v důsledku toho zablokují průtok krve do srdečních tkání. Když je však tento průtok krve zastaven, srdeční tkáně nemohou dostávat kyslík a další potřebné živiny.

Krevní sraženina v břiše

Krevní sraženina, která se vytvoří v břiše, může zasáhnout různé orgány, tudíž příznaky se u jednotlivých osob mohou lišit. Pacienti si tak například nemusí ani všimnout, že k nějakému problému došlo, kdežto jiní mohou trpět opravdu silnými problémy. Většinou jde však o příznaky, které mohou odkazovat i na jiná onemocnění, a proto pokud na sobě pozorujete některé z těch níže uvedených, neváhejte se obrátit na vašeho lékaře:

 • silná bolest břicha
 • nevolnost
 • zvracení
 • krvavá stolice
 • průjem
 • nadýmání nebo otok břicha
 • hromadění tekutiny v břiše

Krevní sraženina v mozku

Krevní sraženina v mozku může být v některých případech smrtelná. Když totiž tento problém vznikne, krev nemůže přivádět kyslík do mozku, což vede k hypoxii (stav, kdy máte v krvi nedostatek kyslíku) a mozková tkáň nemůže bez stálého přísunu kyslíku přežít. Mohou se objevit následující příznaky: 

 • necitlivost nebo slabost rukou, obličeje a nohou, zejména na jedné straně těla
 • potíže s mluvením nebo porozuměním ostatním
 • nezřetelná řeč
 • zmatenost, dezorientace nebo dokonce ochrnutí
 • problémy se zrakem
 • potíže s chůzí
 • ztráta rovnováhy 
 • závratě
 • silná, náhlá bolest hlavy 
 • záchvaty
iZdroj fotografie: Pexels

Pokud se některý z těchto příznaků u vás objeví, přičemž náhle zmizí, rozhodně byste neměli čekat s přivoláním záchranné služby, neboť by mohlo jít o příznak přechodné ischemické ataky či miniinzultní mrtvice. Tyto stavy jsou obvykle způsobeny krevními sraženinami, které buď zmizí, nebo zcela nezablokují průtok krve do mozku. V každém případě je však potřeba prohlídka odborníkem. 

Krevní sraženina v plicích

Krevní sraženina, která se dostane do plic, se nazývá plicní embolie. Jde o velmi nebezpečný stav, který může zastavit přívod kyslíku do tohoto orgánu, následkem čehož může přijít také smrt. Mezi nejčastější příznaky tohoto problému patří:  

 • náhlá dušnost
 • bolest na hrudi
 • bušení srdce nebo zrychlený tep
 • problémy s dýcháním
 • vykašlávání krve

Jak byste se zachovali v případě rozpoznání těchto příznaků na vašem těle vy?

Zdroj: Healthline

Diskuze Vstoupit do diskuze
67 lidí právě čte
Autor článku

Lukáš Jírovec

Zobrazit další články