Porovnání rizik: Kratom a alkohol v České republice

Může kratom být pro zdraví méně rizikový než alkohol, tradiční součást české kultury? V tomto článku prozkoumáme obě látky pod lupou v kontextu historie, sociálních faktorů, zdravotních rizik, statistik otrav a úmrtí v ČR a legislativy. Podívejte se na rozdíly mezi kratomem a alkoholem.
                   

Historický a sociální kontext aneb tradice vs. novota

Mitragyna speciosa neboli kratom je tropický strom původem z jihovýchodní Asie, kde je jeho použití zakotveno ve staletých tradicích. Do Evropy a České republiky se dostal s rostoucím zájmem o alternativní medicínu a přírodní stimulanty. Jeho popularita zde sice roste, ale stále je vnímán jako relativní novinka.

Alkohol má v České republice dlouhou historii a je hluboce zakořeněn v sociálních tradicích, hlavně pokud jde o pivo. Jeho využití sahá od oslav a společenských událostí po použití v kulinářství. Alkoholové nápoje sou součástí naší kultury, což odráží i vysoká spotřeba alkoholu na obyvatele.

Zdravotní rizika

Přínosy kratomu a rizika jeho užívání jsou diskutabilní, s náznaky benefitů pro úzkost, deprese, bolest a odvykání od opiatů, avšak s obavami ze závislosti, abstinenčních příznaků a toxických účinků na játra, přičemž výzkum je ještě v začátcích.

Rizika spojená s pitím alkoholu, včetně onemocnění srdce, cirhózy, rakoviny a závislosti, jsou dobře prokázána, a i když mírná konzumace může mít některé výhody, škody z nadměrného pití převažují.

Statistické srovnání v ČR

Otrava alkoholem

Aktuální statistiky o otravách alkoholem v ČR lze nalézt na webových stránkách UZIS. Tyto údaje ukazují, že otravy alkoholem jsou v ČR poměrně častým jevem, s tisíci případů ročně, vedoucích k hospitalizaci.

V roce 2023 záchranná služba ČR zaznamenala 24 500 výjezdů k pacientům s akutní intoxikací alkoholem do konce listopadu, zatímco toxikologická informační centra evidovala 1 500 případů otrav alkoholem. Česká média o těchto incidentech sice informovala, ale data nejsou úplná a nelze přesně určit celkový počet otrav alkoholem v ČR v roce 2023.

Otrava kratomem

Definice otravy kratomem není jednoznačná, což může vést k rozdílům v zaznamenávání a interpretaci dat. Z dostupných informací, Toxikologická informační centra v České republice evidují všechny případy otrav, včetně těch způsobených kratomovými produkty.

Do konce listopadu 2023 bylo zaznamenáno pouze 5 případů otravy kratomem.

Média hlásí otravy kratomem, ale v porovnání s alkoholem je počet těchto případů extrémně nízký a nedostatečně zdokumentovaný pro úplný přehled. To ukazuje, že riziko spojené s užíváním kratomu, který se obvykle prodává jako prášek či tablety, je v porovnání s alkoholem minimální, což poukazuje na výrazně nižší zdravotní rizika kratomu v kontextu veřejného zdraví.

Úmrtí spojená s alkoholem

V roce 2022 v České republice zemřelo v souvislosti s konzumací alkoholu mezi 6 až 7 tisíci osob. Z tohoto počtu je 2 tisíce úmrtí přímo přiřaditelných alkoholu, například úmrtí na alkoholické onemocnění jater nebo intoxikaci alkoholem. Dalších 600 případů ročně představuje nepřímá úmrtí, tedy úmrtí pod vlivem alkoholu v důsledku nehod nebo sebevražd. Zátěží pro společnost a zdravotní systém jsou také úrazy, dopravní nehody či násilí páchané pod vlivem alkoholu. Zpráva také uvádí, že závislí na alkoholu umírají v průměru o 24 let dříve než běžná populace​​.

Úmrtí spojená s kratomem

Kolik lidí v ČR doposud umřelo po požití kratomu? Toto číslo je přesně 0.

V České republice nebyly v letech 2022 ani 2023 zaznamenány žádné konkrétní případy úmrtí přímo spojené s konzumací kratomu, což poukazuje na jeho bezpečnost v porovnání s jinými kontroverzními látkami.

Navzdory diskusím o závislosti jsou rizika spojená s kratomem minimální ve srovnání s alkoholem a může poskytovat léčebné výhody bez významných vedlejších účinků. (Jak bylo zmíněno dříve, tohle není doloženo oficiálními studiemi.)

Legislativa

V České republice kratom je legální a není regulován jako droga, potravina ani léčivo, což znamená, že jeho kvalita a bezpečnost nejsou oficiálně kontrolovány. V poslední době se stále častěji spekuluje o možné regulace či dokonce zákazu kratom v ČR. Regulace je samořejmě na místě, neboť, i když se nedá mluvit o podobném nebezpečí pro děti jako u alkoholu či cigaret, je možné si na kratomu vytvořit závislost. Zákaz je podle drtivé většiny lidí, nejen jeho uživatelů, nesmyslm a lidé by si ho nadále objednávali buďto z jiných zemí nebo na černém trhu.

V ČR je prodej a konzumace alkoholu legální pro osoby starší 18 let, s regulacemi včetně omezení prodejních hodin a zákazu prodeje mladistvým.

Shrnutí

Není tajemstvím, že alkohol představuje pro veřejné zdraví větší riziko než kratom, s tisíci případů otrav a úmrtí oproti vzácným případům u kratomu a česká legislativa jej (zatím) reguluje méně přísně, což odráží jeho nižší vnímané riziko.

Zdroje:

Diskuze Vstoupit do diskuze
135 lidí právě čte
Autor článku

Marek

Zobrazit další články