Dnes je Světový den porozumění autismu. Co všechno bychom o této nemoci měli vědět?

O lidech s poruchou autistického spektra se říká, že jsou citliví na smyslové podněty. Mívají problémy v sociální komunikaci a při plnění každodenních úkolů.

i Zdroj fotografie: iStock
                   

Autismus charakterizují přetrvávající deficity v komunikaci s ostatními lidmi, jež se objevují už v raném dětství. K příznakům patří i stereotypní a opakované chování, někdy dochází k významnému zpoždění kognitivních funkcí či deviaci v raném vývoji jazyka. Lékař Tao Wang, MD se zabývá výzkumy na téma autismu u dětí, jenž se vyskytuje po celém světě, bez ohledu na etnický původ, kulturu nebo ekonomické zázemí.

Jak se diagnostikuje autismus

Podle některých údajů je možné říct, že počet případů autismu má vzrůstající tendenci. Je to i kvůli časnějším diagnózám. Od roku 2007 připadá na 2. dubna Světový den porozumění autismu, který vyhlásila OSN. Jeho cílem je vyjádření podpory lidem s tímto onemocněním. Diagnóza autismu je založena na pozorování symptomů, které se nejčastěji objevují mezi prvním a druhým rokem dítěte. To se začne vymykat chování vrstevníků, takže dříve nebo později si jeho rodiče všimnou, že je něco v nepořádku.

Klasifikace poruchy autistického spektra

Pro klasifikaci poruch autistického spektra (PAS) se používá v USA Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-5), zatímco v EU je více používanou Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Z nich vychází i diagnostika autismu. Jedinec s PAS bývá pak obvykle popsán z hlediska závažnosti symptomů.  

Diagnostika poruch autistického spektra pomocí rozhovoru

Rodiče dětí, kteří mají podezření na poruchu autistického spektra, se většinou dostanou společně se svými dětmi do péče dětských psychologů a psychiatrů. V souvislosti s PAS se hovoří o triádě postižení, a to v oblasti sociální interakce, komunikace a imaginace. Při diagnostice je zásadní rozhovor s rodiči, který trvá obvykle 90 až 120 minut podle ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised). Nejspolehlivější výsledky se dosahují s dětmi předškolního věku.

iZdroj fotografie: Pixabay
Nejlépe se autismus diagnostikuje u předškolních dětí

Co je to ADOS

Při diagnostice autismu je po rozhovoru další na řadě vyšetření podle ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule), jehož výsledky se konfrontují s kritérii podle MKN-10. Hodnotí se hlavně schopnost dítěte sociálně interagovat a komunikovat. Existují 4 formy vyšetření podle věku a verbálních dovedností.

Další diagnostické metody

Podle typu autismu se používají také další diagnostické metody:

  • CARS – jedná se o posuzovací stupnici, kde se hodnotí stav dle intenzity příznaků.
  • CHAT – je screeningová metoda pro děti ve věku 18 měsíců.
  • DACH – screeningový dotazník pro rodiče dětí ve věku od 18 měsíců do 5 let.

Pro detekci Aspergrova syndromu, který je jedním z autistických poruch, se využívají screeningové metody podle věku dítěte, a to u dětí mladšího školního věku, adolescentů a dospělých.

Jak se u vašeho dítěte poznala porucha autistického spektra?

Zdroj: Healthline

Diskuze Vstoupit do diskuze
136 lidí právě čte
Autor článku

Jana Fojtíková

Zobrazit další články