Významný milník v léčbě Alzheimerovy choroby: Nosní vakcína, jejíž vývoj trval 20 let, znamená netoxickou léčbu pacientů

Demence je velkým strašákem. Lidské tělo může být po fyzické stránce v relativně dobré kondici, ale když správně nefunguje mozek, není život již plnohodnotný.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Mezi demence, které se ve vyšším věku objevují, patří i Alzheimerova choroba. Projevuje ztrátou nervových buněk v některých částech mozku, což úzce souvisí se ztrátou kognitivních vlastností. V současné době je nemoc nevyléčitelná, říká lékař a vědec Jingwu Zang, dá se ale pomocí vhodných farmak zbrzdit její postup. Na scéně je ale i nový způsob léčby, který nyní zkoumají klinické studie.

Dvacet let výzkumů nosní vakcíny

Kvůli stárnutí populace počet nemocných s Alzheimerovou chorobou všeobecně ve světě vzrůstá. Není bez zajímavosti, že v rozvojových zemích je toto onemocnění vzácnější. Péče o pacienty je náročná po časové i finanční stránce. Z celosvětového hlediska se na její léčbu vynakládá více prostředků než na nemoci související s cukrovkou či kouřením. Doposud se nenašla vhodná léčba, která by nemoc úplně zastavila. Američtí vědci ale nezaháleli a dlouhých 20 let vyvíjeli nosní vakcínu, která by měla zpomalit progresi Alzheimerovy choroby.

Nosní vakcína podrobena klinickým zkouškám

Na sklonku loňského roku byly zahájeny klinické zkoušky nově vyvinuté nosní vakcíny proti Alzheimerově chorobě. Jedná se o významný milník v léčbě této nemoci. Vše probíhá v Brigham and Women´s Hospital v Bostonu, kde klinická studie bude testovat bezpečnost a účinnost této nové vakcíny. Během uplynulých dvaceti let se shromažďovaly preklinické důkazy, jež dokládaly velký potenciál vakcíny.

Co mohou klinické studie zjistit

Vývoj vakcín obnáší i klinické studie jejich bezpečnosti. Týká se to i nové nosní vakcíny proti Alzheimerově chorobě, která v listopadu 2021 zamířila do další fáze, a to klinického testování. Pokud klinické studie u lidí prokážou, jak je vakcína efektivní, může to pomoct zabránit vzniku nemoci u lidí s rizikem vzniku tohoto onemocnění. Zároveň by to znamenalo netoxickou léčbu lidí s Alzheimerem.

iZdroj fotografie: Pixabay
Demence se nejčastěji objevuje ve věku 60 až 70 let

V hlavní roli imunomodulátor Protollin

Imunomodulátor je látka, která je schopná měnit rozsah imunitní odpovědi. Probíhá to buď změnou vlastností antigenů nebo ovlivněním imunitních mechanismů konkrétního jedince. Nová nosní vakcína využívá imunomodulátor Protollin, který se skládá z proteinů odvozených od bakterií a jako adjuvant (látka, jež zesiluje imunitní reakci) byl použit i v dalších vakcínách.

Aktivuje bílé krvinky v lymfatických uzlinách tak, že migrují do mozku a spouštějí úklid amyloidních plaků, jež jsou pro takzvaného Alzheimera typické.

Prvních 16 účastníků studie využívá nosní vakcínu

Klinické studie v bostonské nemocnici se účastní v první fázi 16 účastníků, tedy pacientů mezi 60 až 85 lety, kteří trpí Alzheimerovou chorobou v raném stadiu. Jejich zdravotní stav nevykazuje jiná onemocnění, která by mohla studii nějakým způsobem ovlivnit. Jsou velkou nadějí pro ostatní pacienty s touto nevyléčitelnou nemocí. Veřejnost už nedočkavě vyhlíží výsledky, které klinická studie přinese.

Jaké zkušenosti máte s Alzheimerovou chorobou ve svém okolí?

Zdroj: WebMD

Diskuze Vstoupit do diskuze
53 lidí právě čte
Autor článku

Jana Fojtíková

Zobrazit další články