Naučte se spolehlivě rozpoznat přicházející mrtvici a poskytnout první pomoc. Pacient může vyváznout bez trvalých následků

Mrtvice je závažným onemocněním. Spousta lidí v důsledku pozdní léčby zůstává s trvalými následky. Někdy by přitom stačilo umět rozpoznat příznaky a zavolat pomoc včas.

i Zdroj fotografie: Pixabay
                   

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice vzniká náhlou poruchou prokrvení určité části mozkové tkáně. Dojít k tomu může kvůli krvácení z mozkové cévy nebo z důvodu přítomnosti krevní sraženiny. Jedná se o akutní stav, který vyžaduje rychlou lékařskou péči. Lékařka Elisabeth Breese Marsh, MD se zabývá léčbou akutní mrtvice a ví moc dobře, jak je důležité, aby se pacient s mrtvicí dostal co nejdříve do nemocnice.

Co se děje při záchvatu mrtvice

Když je náhle mozková tkáň postižena poruchou prokrvení, buď vlivem krvácení nebo krevní sraženiny, hovoříme o záchvatu mrtvice. Během jedné minuty odumírají miliony mozkových buněk, pacient je tedy ve velmi vážném stavu, který vyžaduje okamžitou přepravu na speciální pracoviště v nemocnici. Při včasné léčbě do 3 až 6 hodin od vzniku mrtvice je naděje na úplně vyléčení neurologických potíží s mrtvicí spojených.

Jaké jsou příznaky mrtvice

Na první pohled se pacient může jevit jako dezorientovaný, zmatený a s neschopností souvisle mluvit. Může mít problémy s chůzí, pociťovat závratě a silnou bolest hlavy. Typickým znakem je pokles ústního koutku a náhlá necitlivost obličeje, v nohách nebo pažích, a to zejména na jedné straně.

iZdroj fotografie: Pixabay
První pomoc v podobě resuscitace by měl umět každý

Co udělat při podezření na mrtvici

Laik může mít problém poznat záchvat mrtvice. Pokud ale máte podezření, můžete požádat postiženou osobu, aby se usmála. Při mrtvici bude úsměv nesouměrný z důvodu poklesu koutku úst. Dále je možné vyzkoušet, jak dokáže pacient předpažit ruce. Při mrtvici neudrží ruce ve stejné výši. Můžete požádat postiženého o zopakování jednoduché věty. Většinou bude mít problém souvisle hovořit.

Co dělat do příjezdu lékaře

Když zavoláte rychlou záchrannou službu na číslo 155 nebo 112, měli byste s postiženým zůstat na místě. Ideální polohou je polosed s podepřenýma rukama. Není ale nutné pacienta do ní nutit. Nesmí se podávat žádné léky a s postiženým je vhodné komunikovat. Při upadnutí do bezvědomí je třeba pacienta položit na záda a kontrolovat jeho dech. Pokud by došlo k zástavě dýchání, je nutné zahájit resuscitaci.

Jak byste se zachovali, kdybyste měli u někoho podezření na mrtvici?

Zdroj: Healthline

Diskuze Vstoupit do diskuze
100 lidí právě čte
Autor článku

Jana Fojtíková

Zobrazit další články