Nečekané příznaky stařecké demence: Prozradit ji může například změna chování nebo problém se psaním

Stařecká demence se projevuje typickými příznaky, které mohou odhalit nejčastěji blízké osoby žijící se starším člověkem. Musí je napřed ale znát.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

S přibývajícím věkem stoupá riziko rozvoje demence. Počáteční příznaky se mohou u jednotlivých lidí lišit, takže není snadné rozvíjející se demenci odhalit. Přitom včasná diagnóza přinese také včasnou léčbu, která sice demenci nevyléčí, ale účinně zpomalí její rozvoj. Neurochirurg Seunggu Han zastává názor, že by lidé měli vědět, čeho si na sobě a na svých blízkých všímat. Je to způsob, jak jim můžete pomoci.

1. Problémy s běžnými úkoly dne

U rozvíjející se demence je těžké dodržovat řád, zvládat plánování a určit si tempo vykonávaných úkolů. Domácí práce, které dřív byly hračkou, se pro tyto lidi stávají obtížným, mnohdy nesplnitelným úkolem. Tyto problémy se pak promítají do oblasti péče o sebe a schopnosti vést domácnost.

2. Problém se soustředěním

S neschopností plánovat něco dopředu souvisí potíže s koncentrací. Dodržování plánů se stává obtížné, zároveň se objevují problémy v počítání. Tento jev je velmi častý a odhalíte ho snadno tak, že dáte nemocnému spočítat pár jednoduchých příkladů.

3. Změna chování

Stal se někdo z vašich blízkých najednou uzavřenější? Lidé s demencí touží po společnosti méně a méně a opouští i své zájmy a koníčky. Všimnete si u nich poklesu energie. Často také spí více než dříve.

4. Zapomínání

Lidé s demencí často opakují dokola stejný příběh nebo se vás znovu a znovu ptají na tu samou otázku. Nebo dělají jednu a tu samou věc znovu, protože zapomněli, že už ji udělali. Otestovat krátkodobou paměť můžete jednoduchým testem, kdy dáte nemocnému zopakovat tři slova. Po chvíli se ho zeptejte, jaká slova to opakoval.

Fotografie staršího muže držícího se za hlavu, který si uvědomil, že na něco zapomněl. Vlevo otazník a vykřičník. iZdroj fotografie: Pixabay

5. Ztrácení slov

U demence je typickým příznakem zhoršená výbavnost slov. Při běžném hovoru to poznáte podle toho, že je pro nemocné problém vzpomenout si na jména známých, běžné předměty, ulice apod. Hovor často ustrne a je přerušen, protože osoba s demencí nedokáže pokračovat v tom, co říká, kvůli nenalezenému slovu.

6. Změny nálad

Kromě chování se mohou objevit také změny nálad. Časté jsou deprese, ale nemusí nutně nastat. Může se jednat o náhlé výbuchy smíchu, studu nebo pláče, které jakoby přichází odnikud, bez vnější příčiny.

7. Problémy s krátkodobou pamětí

Jak už bylo řečeno u zapomínání, nejčastěji a jako první je postižena krátkodobá paměť. Nejedná se o běžné zapomínání, jako třeba že zapomenete, kam jste položili brýle. U demence je toto zapomínání častější a mnohem vážnější. Věci se po nemocném s demencí nachází na nejpodivnějších místech, že sotva vymyslíte způsob, jak se tam mohly dostat. Třeba mobilní telefon v lednici.

8. Problematické vnímání času a prostoru

U lidí s demencí je narušená orientace v čase a prostoru. Nemocným se může stát, že přijdou do obchodu, ale když dojdou na místo, vůbec netuší, jak se tam dostali. Mezi typický příznak patří neznalost data, dne ani měsíce nebo ročního období, které právě je.

Starší muž dívající se rozpačitě na hodinky iZdroj fotografie: Freepik

9. Psaní

Demence se projevuje také v psaném projevu. Problematická orientace v prostoru způsobuje, že nemocný není schopen čitelného písma, napodobit předkreslený tvar nebo nakreslit hodiny. Proto se také při diagnostice demence test hodin často používá.

Jaká je vaše zkušenost s demencí?

Zdroj: Healthline
Diskuze Vstoupit do diskuze
88 lidí právě čte
Autor článku

Dita Polívková

Zobrazit další články