Šišinka – třetí oko a sídlo duše: 5 funkcí jedné z nejzáhadnějších částí těla, bez kterých bychom se neobešli

Epifýza, kterou Descartes označil za sídlo duše, má několik důležitých funkcí, řídí například naše vnitřní hodiny. Váže se k ní i několik mystických teorií.

i Zdroj fotografie: iStock
                   

Ačkoli je epifýza, neboli šišinka mozková, která má tvar borové šišky, malá, je nesmírně důležitá pro fyzické, duševní a podle některých odborníků i duchovní zdraví. Jak vysvětluje internistka Suzanne Falck, M.D., FACP, epifýza řídí naše vnitřní hodiny, reguluje spánek a posiluje naši intuici. Když začne epifýza hůře fungovat, začíná proces fyzického a duševního stárnutí.

Co je to epifýza

Epifýza je malá žláza velikosti hrášku v mezimozku. Její funkce není zcela objasněna. Vědci vědí, že produkuje a reguluje některé hormony, včetně melatoninu. Melatonin je nejznámější pro svou roli, kterou hraje v regulaci spánku. Spánkové vzorce se také nazývají cirkadiánní rytmy.

Epifýza se také účastní regulace hladiny ženských hormonů a může ovlivňovat plodnost a menstruační cyklus. To je částečně způsobeno opět melatoninem, který šišinka produkuje a vylučuje. Studie z roku 2016 naznačuje, že melatonin může také pomáhat chránit před kardiovaskulárními problémy, jako je ateroskleróza a hypertenze. Je však třeba provést další výzkum potenciálních funkcí melatoninu.

Biologické funkce epifýzy

1. Epifýza a melatonin

Pokud trpíte poruchami spánku, může to být známkou toho, že vaše epifýza neprodukuje správné množství melatoninu. Někteří lékaři alternativní medicíny věří, že můžete detoxikovat a aktivovat epifýzu, abyste zlepšili spánek a otevřeli si takzvané třetí oko. Pro tato tvrzení však neexistuje žádný vědecký výzkum.

2. Epifýza a kardiovaskulární zdraví

Přehled z roku 2016 se zabýval dosavadním výzkumem souvislosti mezi melatoninem a kardiovaskulárním zdravím. Vědci našli důkazy, že melatonin produkovaný epifýzou může mít pozitivní vliv na srdce a krevní tlak. Dospěli k závěru, že melatonin lze využít k léčbě kardiovaskulárních onemocnění, i když je zapotřebí dalšího výzkumu.

3. Epifýza a ženské hormony

Existují určité důkazy, že vystavení se světlu a s tím související hladina melatoninu mohou mít vliv na menstruační cyklus ženy. Snížené množství melatoninu může také hrát roli při vzniku nepravidelných menstruačních cyklů. Studie jsou omezené a často zastaralé, takže je zapotřebí novějšího výzkumu.

4. Epifýza a stabilizace nálady

Velikost epifýzy může poukazovat na riziko některých poruch nálady. Jedna studie naznačuje, že menší objem epifýzy může zvyšovat riziko vzniku schizofrenie a dalších poruch nálady. K lepšímu pochopení vlivu objemu epifýzy na poruchy nálady je zapotřebí dalšího výzkumu.

5. Epifýza a rakovina

Některé výzkumy potvrzují, že může existovat souvislost mezi zhoršenou funkcí epifýzy a rizikem vzniku rakoviny. Nedávná studie na potkanech prokázala, že snížení funkce epifýzy nadměrným vystavením se světlu vede k poškození buněk a ke zvýšení rizika rakoviny tlustého střeva.

Jiná studie nalezla důkazy, že při použití s tradiční léčbou může melatonin zlepšit vyhlídky lidí s rakovinou. To může platit zejména u lidí s pokročilejšími nádory. Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, jak melatonin ovlivňuje tvorbu a blokování nádorů. Není také jasné, jaké dávkování může být vhodné jako doplňková léčba.

iZdroj fotografie: Piqsels

Spiritistická teorie

Filozof René Descartes již v 16. století označil právě epifýzu za sídlo duše. Existuje několik ezoterických teorií ohledně významu a funkce této malé žlázy. I toho, proč ještě není zcela prozkoumána. Podle jedné z těchto teorií je důvod, proč jsou nám informace o tomto orgánu skryty, ten, aby se lidé neprobudili a nedosáhli svého skutečného potenciálu a neuvědomili si, že kromě naší trojrozměrné hmotné projekce existují i jiné (duchovní) světy a jiné úrovně naší existence.

Aktivace epifýzy

Epifýza je pro lidi v podstatě portálem mezi fyzickým a duchovním světem. Po aktivaci naplňuje lidského ducha euforií a jednotou, ale především mu poskytuje naprostou vševědoucnost. Této aktivace lze dosáhnout pomocí jógy, meditace a dalších metod.

Tvrdí se, že po aktivaci epifýzy se člověk může volně pohybovat v jiných dimenzích, což se také nazývá astrální projekce nebo dálkové vidění. A ti, kdo se naučili a osvojili si starodávné metody a praktiky, mohou dokonce ovládat myšlenky a činy jiných osob ve fyzickém světě.

Blokace epifýzy

Někteří lidé věří, že jedním z hlavních důvodů, proč není možné epifýzu využívat naplno, je množství fluoridu sodného, které denně přijímáme s potravou a například se zubní pastou. Právě šišinka mozková totiž absorbuje většinu fluoridu sodného, který se dostává do našeho těla.

Fluorid však není jediným nepřítelem epifýzy: hormony, rtuť, kofein, tabák, alkohol a rafinovaný cukr mohou rovněž negativně ovlivňovat funkci epifýzy. Škodlivý vliv má také radiační pole, které nás obklopuje v podobě elektrického vedení, mobilních telefonů a internetových sítí. 


Jaký je váš názor na tyto teorie?

Zdroj: Healthline
Diskuze Vstoupit do diskuze
82 lidí právě čte
Autor článku

Klára Sladká

Zobrazit další články