Ewingův sarkom: Vzácný druh rakoviny, který napadá okolní kosti nebo měkké tkáně

Ačkoli vědci považují Ewingův sarkom za velmi vzácné onemocnění, stále by měl být důvodem k obavám. Jeho dopady na zdraví mohou být velmi vážné.

Příznaky rakoviny ledvin jsou zpočátku nenápadné i Zdroj fotografie: iStock
                   

Ewingův sarkom je považován za velmi vzácné onemocnění, které vede k tvorbě kostních nádorů způsobujících bulky, otoky, slabost kostí, ztuhlost, úbytek hmotnosti, únavu a dokonce i spontánní zlomeniny. Jeho přesné příčiny nejsou doposud světu medicíny známy – přesto však byly podle doktorky Teresa Hagan Thomas zjištěny některé související rizikové faktory, jako je například věk nebo etnický původ. K léčbě patří mimo jiné radioterapie či chemoterapie a míra přežití pacientů se pohybuje mezi 60 až 70 %. 

Ewingův sarkom

Ewingův sarkom je vzácný typ rakoviny, který napadá okolní kosti nebo měkké tkáně a vytváří nádory – ty se mohou šířit do dalších oblastí a metastazovat. U dospělých se toto onemocnění vyskytuje vzácně a obvykle postihuje děti či dospívající, a to většinou chlapce v období puberty, kdy jsou jejich kosti v plném růstu. Nejčastěji se poté vyskytuje v kostech dolních končetin, zejména ve stehenní kosti a pánvi (postihnout však může i jiná místa na těle). Mezi nejčastější příznaky Ewingova sarkomu patří:

 • Bolest kostí, která může být přerušovaná a méně intenzivní v noci.
 • Hrudkovitý otok, který může být na dotek měkký.
 • Citlivost v postižené oblasti.
 • Ztuhlost v blízkém kloubu.
 • Slabost nebo necitlivost končetin.
 • Spontánní zlomeniny.
 • Kostní nádory.

Některé z těchto příznaků mohou být způsobeny i jinými patologickými stavy – pokud se však u vás vyskytnou, je důležité v každém případě navštívit lékaře. Existují také případy pacientů s Ewingovým sarkomem, kteří nemají žádné příznaky.

Příčiny a rizikové faktory

Přesné příčiny Ewingova sarkomu nebyly doposud stanoveny. Je ovšem známo, že onemocnění začíná, když v buňkách dochází ke změnám DNA, které způsobují jejich nekontrolovatelné množení. Tyto změny nejčastěji postihují gen známý jako EWSR1, což vede ke vzniku nádorové masy buněk, která se může šířit a metastazovat do dalších kostí. Vědci vylučují skutečnost, že by toto onemocnění bylo dědičné – mezi riziková faktory podle nic patří především:

 • Věk: Ačkoliv se toto onemocnění může vyskytnout v jakémkoli věku, většina pacientů jsou lidé mezi 10 a 20 lety.
 • Pohlaví: Častěji se vyskytuje u mužů.
 • Etnická příslušnost: Ve srovnání s lidmi evropského původu není Ewingův sarkom tak častý u osob africké nebo asijské národnosti.
iZdroj fotografie: Freepik

Léčba Ewingova sarkomu

Léčbu Ewingova sarkomu lze provést několika způsoby, včetně: 

 • Chemoterapie v kombinaci se silnými léky, které ničí rakovinné buňky.
 • Chirurgický zákrok: V případě chirurgického zákroku je cílem léčby úplné odstranění rakovinných buněk. Nejkomplikovanější případy zahrnují amputaci končetiny nebo ztrátu části kostní tkáně, která vede k ovlivnění funkce dané končetiny.
 • Radioterapie: Po operaci přichází v úvahu také radioterapie, která dokáže zničit zbývající nádorové buňky. Mezi vedlejší účinky patří únava, kožní reakce a žaludeční potíže. 

Kromě výše uvedených postupů existují i další postupy pro léčbu Ewingova sarkomu. Mezi ty patří především transplantace kostní dřeně, a to buď alogenní, nebo autologní (může být provedena v kombinaci s chemoterapií nebo radioterapií).

Jaká názor na toto onemocnění máte vy?

Diskuze Vstoupit do diskuze
146 lidí právě čte
Autor článku

Lukáš Jírovec

Zobrazit další články