Souvislost mezi mrtvicí a krevní skupinou: Nejvíce postihuje jedince s krevní skupinou „A“

Krevní skupina může dle nových výzkumů přispívat k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Je však potřeba provést další výzkum, aby se výsledek dal zohlednit v léčbě.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Kardiovaskulární onemocnění stojí v České republice za zhruba třetinou všech úmrtí. Dr. Jill Seladi-Schulman, Ph.D. připomíná, že kardiovaskulární onemocnění patří celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí a jejich rizikové faktory by se proto neměly brát na lehkou váhu. Některé rizikové faktory můžete ovlivnit, například kouření, stravu či míru fyzického pohybu. Nad jinými však nemáte žádnou kontrolu, jako jsou například genetické predispozice či, jak se nyní ukázalo, i krevní skupina.

U některých krevních skupin se mrtvice vyskytuje častěji

V říjnu 2022 byla v časopise Neurology publikovaná velká studie, která se zaměřila na možnou souvislost mezi krevní skupinou a rizikem ischemické cévní mozkové příhody. Vědci provedli metaanalýzu 48 studií zahrnujících téměř 17 000 osob s cévní mozkovou příhodou a více než 570 000 osob, kteří v anamnéze mrtvici neměli. Uvádějí, že lidé s krevní skupinou A měli nejvyšší riziko časné cévní mozkové příhody, která se objevuje před 60. rokem života.

Vědci rozdělili účastníky podle krevních skupin a porovnali je se stavem mrtvice: časná mrtvice, pozdní mrtvice a bez mrtvice. Některé z výsledků zahrnovaly:

  • Lidé s časnou mrtvicí měli častěji krevní skupinu A a méně často krevní skupinu 0 ve srovnání s lidmi, kteří prodělali mrtvici v pozdějším věku, nebo s lidmi, kteří mrtvici neprodělali.
  • Lidé s časnou i pozdní mozkovou příhodou měli ve srovnání s kontrolní skupinou častěji krevní skupinu B.
iZdroj: Pixabay

Po zohlednění pohlaví a dalších faktorů vědci uvedli:

  • Lidé s krevní skupinou A měli o 18 % vyšší riziko časné mrtvice než lidé s jinou krevní skupinou.
  • Lidé s krevní skupinou 0 měli o 12 % nižší riziko časné mrtvice než lidé s jinými krevními skupinami.

Přímá souvislost prokázána nebyla

Přímá souvislost mezi krevní skupinou a mrtvicí zatím nebyla prokázána. To, že máte krevní skupinu A či B (případně AB) tedy automaticky neznamená, že mrtvici utrpíte. Ze studie zatím vyplývá jen to, že ze zkoumaných osob mělo největší procento těch, kteří mrtvici utrpěli, krevní skupinu A či B. Což neznamená, že všichni s těmito krevními skupinami jsou v ohrožení. Významnou roli hrají i jiné faktory, například strava a životní styl.

Krevní skupina může mít vliv i na riziko jiných onemocnění

Ve studii z roku 2020 na více než 400 000 lidech publikovaná v časopise American Heart Association Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology vědci zjistili, že ve srovnání s lidmi s krevní skupinou 0 mají lidé s krevní skupinou A nebo B o 8 % vyšší riziko srdečního infarktu a o 10 % vyšší riziko srdečního selhání.

Největší rozdíl však souvisel s krevními sraženinami v žilách. Ve srovnání s lidmi s krevní skupinou 0 měli jedinci ze skupin A a B o 51 % vyšší pravděpodobnost vzniku hluboké žilní trombózy a o 47 % vyšší pravděpodobnost vzniku plicní embolie. Ze studie však vyplynulo pro tyto krevní skupiny alespoň něco trochu pozitivního. Osoby s krevní skupinou A nebo B totiž měly o 3 % nižší riziko vysokého krevního tlaku než osoby s krevní skupinou 0.

iZdroj fotografie: iStock

Je zapotřebí další výzkum

Vědci budou muset výzkum podstatně rozšířit a prohloubit, aby z něj šly vyvozovat nějaké jednoznačné závěry. Budoucí výzkum by však mohl nabídnout lepší způsoby, jak léčit pacienty s ohledem na jejich krevní skupiny. Pokud se všechny faktory zohlední stejně, může být pro pacienta se zdravou hladinou cholesterolu a krevní skupinou A například prospěšné užívat každý den aspirin, zatímco pro člověka ve stejné situaci s krevní skupinou 0 to nemusí být nutné. 

To, že máte krevní skupinu 0 samo o sobě rozhodně neznamená, že byste měli nabýt dojmu, že se vás rizika kardiovaskulárních onemocnění netýkají. Stále je velmi důležitá dobře vyvážená a pro srdce zdravá strava i dostatek pohybu. Krevní skupina jako taková vás sama před infarktem či mrtvicí neochrání, pokud budete vést rizikový životní styl.

Jaká je vaše krevní skupina?

Zdroj: Healthline
Diskuze Vstoupit do diskuze
72 lidí právě čte
Autor článku

Klára Sladká

Zobrazit další články