Pravdy a mýty o rakovině plic: Postihuje i mladé nekuřáky, při včasné diagnóze je léčba až ze 60 % účinná

Kolem všech nemocí se šíří informace, které nejsou zcela pravdivé. U smrtelných chorob je tento jev častější. Mnoho takových mýtů koluje i o rakovině plic.

i Zdroj fotografie: Pexels.com
                   

Podle Světové zdravotnické organizace je rakovina plic po rakovině prsu druhým nejčastějším typem rakoviny a nejčastějším typem rakoviny, co se týče důvodů úmrtí. Specialista na intenzivní péči a pneumolog Fred Aleskerov, MD upozorňuje, že časné příznaky rakoviny plic bývají velmi často podceňovány a zaměňovány s příznaky jiných, méně závažných onemocnění. O této nemoci také koluje řada polopravd a mýtů, toto je 10 nejrozšířenějších z nich.

Mýtus 1: Onemocnění se vyskytuje pouze u kuřáků

Tato informace není pravdivá a bohužel jde o velmi matoucí mýtus, který způsobuje stigmatizaci této nemoci. Podle CDC přibližně 10-20 % lidí s rakovinou plic nikdy nekouřilo nebo vykouřilo méně než 100 cigaret za život. CDC dále uvádí, že každý rok je přibližně 7 300 úmrtí na rakovinu plic u nekuřáků způsobeno pasivním kouřením a dalších 2 900 úmrtí je způsobeno expozicí radonu.

Mýtus 2: Neexistuje žádný způsob, jak snížit riziko vzniku onemocnění

Právě naopak, existuje hned několik způsobů, jak snížit riziko vzniku rakoviny plic. V první řadě je to prevence a odvykání kouření. Velký význam má také omezeného vystavení se pasivnímu kouření. Vhodné je také pravidelné cvičení, vyvážená strava a dodržování dalších zásad zdravého životního stylu.

iZdroj fotografie: Pixabay

Mýtus 3: Rakovinou plic onemocní pouze starší lidé

Opět omyl. Přestože více než polovina lidí s diagnózou rakoviny plic je starší 65 let, rakovinou plic onemocní mnoho mladších lidí do 50 let, zejména žen.

Mýtus 4: Život ve znečištěném městě je horší než kouření 

Existují důkazy, že znečištění způsobené dopravou zvyšuje riziko rakoviny plic. Například autoři metaanalýzy, která se tímto zabývala, dospěli k závěru, že expozice oxidu dusičitému, oxidu dusnatému, oxidu siřičitému a jemným prachovým částicím je pozitivně spojena s rizikem rakoviny plic.

Profesionální expozice znečištěnému ovzduší u řidičů významně zvyšuje výskyt rakoviny plic a úmrtnost na ni. Srovnání znečištění a kouření je však obtížnější. Život ve znečištěných městech je rizikovým faktorem, ovšem nikdo s jistotou neví, zda je horší než užívání tabáku, ale kombinace obou těchto faktorů může být samozřejmě ještě horší,.

Mýtus 5: Když kouříte už léta, nemá smysl přestávat

Bez ohledu na to, zda kouříte pár týdnu nebo pár desítek let, přestat s kouřením má smysl vždy. Zanechání kouření skutečně významně snižuje riziko vzniku rakoviny plic. Kromě rakoviny plic snižuje odvykání kouření také riziko vzniku řady dalších onemocnění, včetně srdečních chorob, osteoporózy a cukrovky.

Mýtus 6: Kouření konopí nezvyšuje riziko rakoviny plic

Z výzkumů vyplývá, že konopí je rizikovým faktorem rakoviny plic, je však stále zapotřebí další výzkum, protože epidemiologické důkazy o souvislosti mezi konopím a rakovinou plic jsou omezené a rozporuplné. Jedním z problémů při studiu této souvislosti je skutečnost, že lidé, kteří kouří konopí, jsou často zároveň kuřáky cigaret.

sušené konopí iZdroj fotografie: Depositphotos

Mýtus 7:  Pokud máte rakovinu plic, můžete i nadále kouřit

To není pravda. Kromě nesčetných výhod, které přináší zanechání kouření, mají lidé s rakovinou plic, kteří přestali kouřit, lepší prognózu.

Mýtus 8: Operace karcinomu šíří nádorové buňky po celém těle

Chirurgická léčba rakoviny plic se doporučuje v časném stadiu onemocnění. Pokud je nádor velký, další léčba, například chemoterapie nebo imunoterapie před operací, sníží riziko rozšíření nádorových buněk do krve. Operace jako taková rozhodně nezpůsobuje její šíření.

Mýtus 9: Nemoc má vždy příznaky

Bohužel tomu tak vždy není. Rakovinu plic lze odhalit u zcela bezpříznakových případů nebo u lidí s mírnými respiračními příznaky. To je i jeden z důvodů, proč je screening rakoviny plic u vysoce rizikových osob tak důležitý. 

Mýtus 10: Rakovina plic je vždy smrtelná

To naštěstí také není pravda. Pokud zdravotníci odhalí rakovinu plic včas, je více než 60 % pravděpodobnost vyléčení. I pacient s rakovinou plic diagnostikovanou v pokročilejším stádiu má dnes  díky pokročilejší léčbě v určitých situacích mnohem větší šanci na dlouhodobé přežití.

Kterým těmto mýtům jste věřili vy?

Zdroj: Healthline
Diskuze Vstoupit do diskuze
118 lidí právě čte
Autor článku

Klára Sladká

Zobrazit další články