Pandemie ještě neskončila, zejména u lidí se zdravotním postižením. Jak velké jsou dopady a jaká bude budoucnost?

Blíží se léto a čísla klesají. To však neznamená konec pro zdravotně postižené. Jak pandemie ovlivnila jejich život a čemu museli čelit?

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Trvalé škody způsobené pandemií byly zvláště výrazné u osob se zdravotním postižením. Nejvíce zasažené bylo jejich vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péče a sociální služby. Rodiče se tak museli ujmout svých dětí s postižením a stát se pro ně novými pedagogy, logopedy nebo také terapeuty. Pro mnoho rodin to bylo vyčerpávající a často nemožné. Pandemie výrazně narušila životy nás všech, jaký byl však dopad na lidi se zdravotním postižením?

Programy a společenské životy

Mnoho lidí s mentálním nebo fyzickým postižením se neobejde bez specializovaných programů včetně přímé podpory jeden na jednoho. Někteří z nich také mohou mít větší potíže s používáním počítače při učení a s prací na dálku. 

Společenský život těchto lidí existuje pouze ve škole nebo zaměstnání a extrémní izolace během pandemie pro ně byla obzvláště obtížná. Následkem toho došlo u některých dětí se zdravotním postižením ke zhoršení jejich dovedností a chování. U některých dospívajících se zdravotním postižením se naopak zvýšil výskyt deprese, úzkosti, agrese a sebepoškozování.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Ovlivňuje covid-19 lidi se zdravotním postižením více?

Ano, covid-19 může být větším rizikem pro lidi s mentálním a tělesným postižením. Pravděpodobně se to ale nebude týkat úplně všech. Riziko totiž souvisí se skupinovým životem jedince, jeho individuálními potřebami a s tím, zda jsou jeho zdravotní podmínky při infekci zranitelnější. Světová zdravotnická centra doporučují, jak lidem s postižením pomoci, aby zůstali zdraví.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Například osoba s mentálním postižením nebo autismem může mít větší potíže s implementací důležitých informací o veřejném zdraví, které jim pomohou zůstat v bezpečí. Někteří lidé mohou být závislí na blízkém fyzickém kontaktu ostatních, což zvyšuje možnosti šíření infekce covid-19. A jiní naopak mohou mít větší potíže s přijetím zdravotních opatření, o nichž je známo, že snižují riziko nákazy, jako je nošení masek a mytí rukou.

Ovlivnila pandemie práva osob se zdravotním postižením?

Během pandemie se lidé se zdravotním postižením obávali, že jim bude odepřen přístup k ventilátorům a dalším pomůckám, protože jim politici nevěnovali větší pozornost. Komunita zdravotně postižených na to reagovala rychlou a silnou obhajobou, aby zajistila rovný přístup k potřebné péči. Jsou silní a odolní a během pandemie se snažili si navzájem pomáhat. Byly také vyvinuty informační listy a webové semináře, které sdílely podporu nejen pro postižené, ale i pro jejich rodiny, poskytovatele služeb a pečovatele.

Zdroj: Health Harvard

Diskuze Vstoupit do diskuze
52 lidí právě čte
Zobrazit další články