Dobře si zapamatujte slovo FAST, jedná se totiž o pravidla pro včasné rozpoznání mrtvice. Každá promarněná minuta vás může stát život

Záchrana lidského života je v mnoha situacích obtížná, ale ne nemožná. Stejně tomu tak je i u mrtvice. Nepodceňujte její příznaky, jednejte pohotově a s chladnou hlavou.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Cévní mozková příhoda neboli také mrtvice, je třetí nejčastější příčinou úmrtí v České republice a na svědomí má již nehezky dlouhou řadu obětí. Dochází k ní znenadání a pro většinu lidí znamená smrt nebo zásadní zhoršení kvality celého života. Pokud se však naučíte vnímat tělesné signály, správně rozeznat příznaky a včas jednat, můžete tak pomoci nejen sobě, ale i lidem ve vašem okolí, které by mrtvice mohla postihnout. Při jejich záchraně jde totiž o minuty.

Cévní mozková příhoda

Mrtvice neboli cévní mozková příhoda je náhle a nenadále se rozvíjející postižení (nebo též poškození) určité části mozku vlivem jeho nedostatečného prokrvení. K tomuto stavu navíc může dojít hned dvojím způsobem. Buďto po zablokování mozkové tepny, nejčastěji z důvodu krevní sraženiny, která tuto tepnu „ucpe“, nebo na základě krvácení mozkové cévy.

iZdroj fotografie: Depositphotos

V obou případech se však jedná o velice závažný stav, kdy postižený člověk potřebuje okamžitou pomoc, a také okamžitý převoz do nemocnice. Vlivem neprokrvení dané části mozku totiž dochází také k jejímu neokysličení a každou vteřinu doslova umírají tisíce a tisíce mozkových buněk. Čím déle je tedy daný člověk bez pomoci, tím se jeho naděje a šance na přežití snižují, a naopak se zvyšuje trvalé poškození mozku a také riziko smrti.

Rozdíl mezi mrtvicí a infarktem

Přestože mají infarkt i mrtvice v podstatě stejnou příčinu, a to zablokování srdeční či mozkové tepny nebo cévní krvácení do těchto oblastí, jedná se o zcela rozdílné stavy. V obojím případě však jde skutečně o všechno a každá minuta je pro záchranu lidského života velmi důležitá. V první řadě je tak nutné umět tyto nepříjemné a nebezpečné jevy rozeznat, porozumět jejich příčinám a okamžitě zasáhnout.

iZdroj fotografie: Depositphotos

U infarktu tedy dochází ke srdečnímu kolapsu z důvodu jeho neprokrvení, či, jak již bylo zmíněno, prasknutím některé z okolních cév. Samotný infarkt se poté projevuje bolestivým píchnutím na levé straně hrudního koše, potíží s dýcháním, kolapsem či ztrátou vědomí. U mrtvice se problém nenachází v srdeční soustavě, ale v mozku, kde dochází k zamezení krve a kyslíku do určité části. Většinou bývá mrtvice bezbolestná a projevuje se, podle postižené oblasti, například povadlým koutkem úst.

Příčiny cévní mozkové příhody

Hlavní a nejobvyklejší příčinou, která cévní mozkovou příhodu způsobuje, je dlouhodobě vysoký krevní tlak. K tomu se často přidružuje také zvýšená hladina nezdravého cholesterolu, cukrovka či fibrilace mozkových síní. K celému problému také výrazně napomáhá i kouření či častá konzumace tvrdého alkoholu, která stejně tak neprospívá ani kardiovaskulárnímu systému a zvyšuje i riziko selhání srdce.

iZdroj fotografie: Depositphotos

První příznaky mrtvice

Ve většině případů k mrtvici dochází náhle a nenadále a rozeznání každého příznaku je doslova životně důležité. Jelikož, jak již název napovídá, postihuje cévní mozková příhoda právě mozek, budou také příznaky soustředěny kolem hlavy a zřetelné také na základních motorických, orientačních a komunikačních schopnostech postiženého člověka. Na co se tedy připravit?

  • Jedním z prvních a nejčastějších příznaků mrtvice je tedy náhlá slabost, porucha citlivosti nebo dokonce ochrnutí poloviny těla.
  • Častá je také náhlá porucha ostrosti vidění, může ale docházet také ke dvojitému vidění či k jednostranné slepotě.
  • K těmto poruchám se vzápětí připojuje také náhlá porucha řeči a sluchu, kdy dotyčný není schopen rozpoznat, že na něj někdo mluví nebo není schopen sám souvisle promluvit.
  • Téměř typickým znakem mrtvice je také povadnutí poloviny tváře a zejména úst, strnulý jazyk bez možnosti pohybu (a tím pádem také mluvy).
  • Dalším a jedním z posledních znaků tohoto problému je také náhlá závrať či dokonce upadnutí do bezvědomí.
  • Podle konkrétního místa a rozsahu postižení může docházet i k jiným neurologickým poruchám.
iZdroj fotografie: Depositphotos

Hra o každou minutu

V případě jakéhokoliv podezření na mrtvici je velmi důležité zachovat chladnou hlavu a jednat rychle a pohotově. Nejdříve ze všeho je tedy nutné přesvědčit se o tom, zda dotyčného skutečně zrovna postihla cévní mozková příhoda, a následné přivolání rychlé záchranné pomoci. Celý případ se totiž řeší operativně, a čím rychleji se postižený dostane k lékařské pomoci, tím vyšší jsou jeho šance na přežití, a také na co nejmenší poškození mozku.

K dokonalému rozeznání mrtvice slouží několik základních kroků, které mají v angličtině zkratku FAST, což znamená rychle. Toto slovo je navíc seskládáno z prvních písmen klíčových slov, které vás mají k pomoci navést:

iZdroj fotografie: Depositphotos

F – Face – obličej

Prvním a také nejlépe rozeznatelným místem, na kterém se mrtvice začne prokazovat, je obličej. Nejčastěji se jedná o výše zmíněné příznaky, které si snadno můžete nechat zkontrolovat. Například můžete danou osobu požádat o provedení nějaké grimasy, úsměvu, vypláznutí jazyku či vyslovení zcela jednoduché věty. Pokud toho není schopen, máte důkaz o problému.

A – Arm – ruka

Dalším příznakem, který je pro mrtvici typickým, je také náhlá ztráta motorických schopností a celkové koordinace. Jako jasný důkaz, že se jedná o cévní mozkovou příhodu vám tak postačí, když postiženého požádáte o zvednutí paže, předpažení či základní prstové cvičení. Pokud toho není schopen, víte, že máte neprodleně volat záchranku.

S – Speech – slovní projev

Jak již bylo zmíněno, jedním ze zásadních problémů, ke kterým během mrtvice dochází, je také komplikace s řečí a mluvením jako takovým. Postižený jednak nemusí rozumět vašemu slovnímu projevu, ale také nemusí být schopen sám komunikovat. Požádejte jej proto o zopakování jednoduché věty, a podle jeho artikulace či neschopnosti mluvy poznáte, oč se jedná.

T – time to call ambulance – čas zavolat pomoc

Pokud se při zkoumání stavu postiženému projeví i jen jediný z příznaků a budete si jistí byť jen jedinou věcí, okamžitě a co nejrychleji volejte záchranku. Mezitím, než přijede, buďte postiženému nablízku a kontrolujte jeho stav. Snažte se jej udržet mimo bezvědomí a pečlivě naslouchejte všem pokynům, které se vám dostanou od pracovníků ambulantní služby.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Prevence proti mrtvici

Jelikož nejčastější příčinou mrtvice bývá právě vysoký krevní tlak, vysoká hladina špatného cholesterolu či cukrovka a obezita, je důležité se snažit tyto jevy co nejvíce eliminovat. Nejlépe tedy pomocí zdravého životního stylu, správně vyvážené a zdravé výživy, absencí kouření a nadměrného užívání alkoholu a také pomocí pravidelných kontrol u lékaře.

iZdroj fotografie: Depositphotos

To vše dokáže váš život nejen zkvalitnit a zlepšit, ale chráníte tím především vaše zdraví, které má každý jen jedno. Vyvarujte se proto všem nezdravým potravinám a jejich časté konzumaci, která by mohla vést k vysokému krevnímu tlaku či vysokému cholesterolu a raději je nahraďte jejich zdravými alternativami. Dopřejte svému tělu také dostatek zdravého pohybu, eliminujte stres a zbytečné napětí a vyhýbejte se také kouření a dalším nešvarům. Přestože se to lépe řekne, než udělá, skutečně je to pro vaše zdraví důležité.

Máte ve svém okolí někoho kdo prodělal mrtvici? Dejte nám vědět do komentáře.

Zdroj: Brightside

Diskuze Vstoupit do diskuze
101 lidí právě čte
Autor článku

Robin Dostál

Zobrazit další články