V počátečních stádiích nemá rakovina plic žádné příznaky. Každý Čech se může nechat otestovat

Rakovina plic je zpočátku většinou bezpříznaková. I to je jedním z důvodů, proč Česko loni spustilo screeningový program, který dokáže rakovinu plic odhalit včas.

kuřácký kašel i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Na celém světě je každoročně diagnostikováno přibližně 2,2 miliony případů rakoviny plic. Jen v rámci České republiky je každoročně odhaleno přibližně 6 500 případů rakoviny plic, průdušek či průdušnice, a jedná se tak o jeden z nejčastějších typů nádorových onemocnění. V celosvětových statistikách je rakovina plic na druhém místě za rakovinou prsu. Jak upozorňuje Fred Aleskerov, MD, mnoho případů je diagnostikováno příliš pozdě, což je také hlavním důvodem velmi vysoké úmrtnosti. 

Rakovina plic nemá zpočátku žádné příznaky

Pokud je rakovina plic zjištěna v časných stadiích, je možné úspěšně využít chirurgický zákrok a tím výrazně zvýšit šance na přežití. Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN, předsedkyně ČPFS ČLS JEP, upozorňuje, že většina karcinomů plic je zachycena až ve IV. stádiu, kdy už je šance na úplné uzdravení velmi nízká. Oproti rozšířenému názoru se totiž rakovina plic zpočátku neprojevuje ani úporným kašlem, ani bolestí na hrudi.  

Věnujte pozornost změnám kašle

V raných stadiích nemá rakovina plic bohužel žádné příznaky. Ty jsou spojeny s progresí onemocnění a kašel mezi časné příznaky skutečně nepatří. Ten naopak obvykle značí již poměrně pokročilé onemocnění. S rakovinou plic jsou spojeny i další příznaky, jako je nechutenství, nevysvětlitelný úbytek hmotnosti, opakované plicní infekce, bolest při kašli nebo na hrudi či dlouhodobá dušnost. Mnoho lidí však čeká, až to takříkajíc přejde samo. A to vede ke zpoždění diagnózy.

Problémem, zejména u kuřáků, bývá ranní kašel, ten kuřáci často podceňují. Ale v okamžiku, kdy se neobjeví pouze ráno, ale začne převládat po celý den a zhoršuje se, jedná se o příznak, který by měl být řešen. Stejně tak v případě kašle trvajícího déle než 3 týdny, který mění svůj charakter, z epizodického na stálý nebo se mění barva vykašlávaného hlenu, případně se objevuje krvavý kašel, je potřeba se bezodkladně obrátit na odborníka.

muž kašle iZdroj fotografie: Pexels

Minimalizujte rizikové faktory

Podle WHO lze 30 až 50 % případů rakoviny v současnosti předejít tím, že se vyhnete rizikovým faktorům. V první řadě je to odvykání kouření. Dále vyhýbání se ionizujícímu záření na pracovišti a snížení expozice znečištěnému venkovnímu i vnitřnímu ovzduší, včetně radonu (radioaktivní plyn vznikající přirozeným rozpadem uranu, který se může hromadit v budovách – domech, školách a na pracovištích). 

Nechte se otestovat

V loňském roce se Česká republika připojila k mnoha vyspělým zemím, které umožňují včasný záchyt rakoviny plic prostřednictvím cílených screeningů. V lednu 2022 spustilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky preventivní screeningy, jejichž cílem je zachytit rakovinu plic v raném stadiu, kdy může být ještě poměrně dobře léčitelná. 

Program je určen primárně pro osoby, které kouří, protože jsou nejohroženější skupinou. Týká se osob mezi 55. až 74. rokem věku, kteří kouří (nebo kouřili) více než dvacet let krabičku cigaret denně, případně 2 krabičky po dobu deseti let. Žádanku vystavuje praktický lékař nebo pneumolog. Ministerstvo zdravotnictví doufá, že screeningový program pomůže odhalit rakovinu v časném, ještě bezpříznakovém stádiu a výrazně tak zlepší prognózu pacientů.

Jak se snažíte snížit riziko rakoviny vy?

Zdroj: Heathline, UZIS, WHO
Diskuze Vstoupit do diskuze
62 lidí právě čte
Autor článku

Klára Sladká

Zobrazit další články