Afázie se nevyhýbá nikomu. Co způsobuje nemoc, kvůli které se i samotný Bruce Willis musel vzdát jeho největší vášně?

Afázie často nastává po mrtvici či úrazu mozku. Neuroložka objasňuje tento stav, který velmi ztěžuje komunikaci těm, které zasáhne.

i Zdroj fotografie: iStock
                   

Afázie je onemocnění, které postihuje vyjadřovací schopnosti a porozumění. Nancy Hammond, M.D. vysvětluje, že člověk s afázií může mít problémy s porozuměním řeči či psaného textu, nemůže najít ta správná slova nebo může být narušena plynulost řeči. Potíže mohou narušovat i písemnou formu komunikace. Intelekt zůstává při afázii zachován.

Co je afázie a čím je způsobena

Afázie je porucha komunikace způsobená poškozením jedné nebo více oblastí mozku, které ovládají jazyk. Nejčastější příčinou afázie jsou cévní mozkové příhody, nádory a léze v důsledku úrazu lebky a mozku. Dále také infekce, degenerativní onemocnění, demence nebo jiné neurologické poruchy.

Příznaky afázie

Příznaky se odvíjejí od toho, kde v mozku došlo k poškození a jak závažné je. Jak již bylo výše zmíněno, afázie může ovlivnit vaše vyjadřování, které zahrnuje používání slov a vět, stejně tak i porozumění slovům ostatních.

Mezi příznaky, které ovlivňují expresivní komunikaci, mohou patřit:

 • mluvení v krátkých, neúplných větách nebo frázích
 • mluvení ve větách, kterým ostatní nerozumějí
 • používání nesprávných nebo nesmyslných slov
 • používání slov v nesprávném pořadí

Mezi příznaky, které ovlivňují receptivní komunikaci, mohou patřit:

 • potíže s porozuměním řeči druhých lidí
 • potíže se sledováním rychlého tempa řeči
 • neporozumění obrazné řeči

Kdo je afázií ohrožen?

Afázie se netýká konkrétní věkové skupiny. Mohou jí trpět lidé všech věkových kategorií, včetně dětí. Vzhledem k tomu, že nejčastější příčinou afázie je cévní mozková příhoda, je většina lidí s afázií ve středním a vyšším věku. 

Příčiny dočasné afázie

Záchvaty nebo migréna mohou způsobit dočasnou afázii. K dočasné afázii může dojít také v důsledku přechodné ischemické ataky (TIA), která dočasně přeruší průtok krve mozkem. TIA se od mrtvice liší tím, že její následky jsou dočasné, ale může být také předzvěstí skutečné mrtvice. Je proto nutné se o svém stavu poradit s lékařem.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Typy afázie

Existuje mnoho typů afázie. Z těchto mnoha typů je několik poměrně rozšířených:

Globální afázie: Globální afázie je nejzávažnějším typem afázie a je obvykle způsobena velkým poškozením přední a zadní části levé strany mozku. Lidé s tímto typem afázie mají obvykle vážné problémy s používáním slov i s porozuměním. A mají téměř nulovou schopnost číst nebo psát.

Brocova afázie: Brocovu afázii typicky způsobuje poškození levé čelní oblasti mozku. Lidé s tímto typem afázie obvykle mluví v krátkých, neúplných větách. Mají omezenou schopnost porozumět tomu, co říkají ostatní.

Smíšená non-fluentní afázie: Lidé s touto formou afázie mají omezené porozumění řeči. Mohou číst a psát pouze na základní úrovni.

Wernickeho afázie: Lidé s tímto typem afázie mohou mluvit, ale mají problémy s porozuměním, když mluví ostatní. Mají tendence mluvit v dlouhých, složitých větách, které jsou nesmyslné a obsahují nesprávná nebo nesmyslná slova a neuvědomují si, že jim ostatní nerozumějí.

Anomická afázie: Hlavním rysem tohoto vzorce afázie jsou potíže s hledáním slov, která chcete skutečně použít, zejména podstatných jmen a sloves. Lidé s anomickou afázií obvykle dokážou dobře mluvit, ale jejich řeč je obvykle plná výrazů frustrace. 

Primární progresivní afázie (PPA): Jak název napovídá, tento typ afázie je progresivní, což znamená, že se postupem času zhoršuje. Obvykle je PPA důsledkem neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba. Zpočátku příznaky začínají ztrátou jazyka a řeči, ale mohou přejít až ke ztrátě paměti.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Diagnostika afázie

Pokud má lékař podezření, že vy nebo někdo z vašich blízkých trpí afázií, může vás objednat na zobrazovací vyšetření, aby zjistil zdroj problému. Vyšetření CT nebo magnetickou rezonancí může pomoci určit místo a závažnost poškození mozku. Lékař vás také může vyšetřit na afázii během léčby poranění mozku nebo mrtvice. Vyšetření většinou spočívá v kontrole porozumění a mluveného i písemného projevu

Léčba afázie

Konkrétní léčba, kterou může lékař doporučit, závisí na typu afázie. Léčba afázie obvykle spočívá v tom, že pomáhá člověku stát se co nejvíce nezávislým na svém stavu. Může být také doporučena emoční podpora, terapie a další metody léčby. Některé typy afázie se mohou zlepšit pomocí logopedické terapie. Tato terapie obvykle probíhá pomalu a postupně a měla by být zahájena co nejdříve po poranění mozku. 

Jaké jsou vyhlídky lidí s afázií

Pokud máte dočasnou afázii v důsledku TIA nebo migrenózního záchvatu, nemusíte se léčit a příznaky mohou časem vymizet. U trvalého typu afázie ovlivňuje vyhlídky příčina, místo a závažnost poškození mozku. Dále pak věk a celkový zdravotní stav.

Prevence afázie

Mnoha stavům, které způsobují afázii, nelze předcházet, například nádorům mozku nebo degenerativním onemocněním. Nejčastější příčinou afázie je však cévní mozková příhoda. Snažte se její riziko tedy zdravým životním stylem co nejvíce snížit. 

Komunikace s osobou s afázií

Tyto metody by mohly zlepšit komunikaci na obou stranách:

 • Minimalizujte nebo zcela eliminujte hluk v pozadí.
 • Používejte jednodušší slova. 
 • Dejte osobě s afázií čas, aby mohla mluvit. Odolejte nutkání dokončovat věty.
 • Při komunikaci používejte gesta, kresby nebo psané poznámky.
 • Bagatelizujte chyby a povzbuzujte úspěchy.

Jaké jsou vaše zkušenosti s tímto zákeřným onemocněním?

Zdroj: Healthline

Diskuze Vstoupit do diskuze
77 lidí právě čte
Autor článku

Klára Sladká

Zobrazit další články