Jaké jsou úplně první příznaky demence? Nemoc se netýká jen starších lidí, dávejte si pozor na zřetelné projevy

Demenci je možné rozpoznat už na samém počátku. Má několik stádií a v každém se projevuje trochu jiným způsobem, má však neustálou tendenci se zhoršovat.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Demence je závažné duševní onemocnění, které vzniká v průběhu života, většinou ve vyšším věku. MUDr. Seunggu Han, uznávaný neurochirurg, popisuje příznaky této nemoci v jejích jednotlivých fázích. Demence by se dala charakterizovat jako postupné oslabování poznávacích funkcí. Většinou se objevuje u starších osob, ale může se objevit i u mladého člověka. Nejprve bývá obvykle postižena paměť. Postupně dochází k rozkladu či úpadku osobnosti. Lidé s demencí procházejí jednotlivými stádii demence různou rychlostí.

Příznaky demence v nejranější fázi

V počátečních stádiích demence se mohou objevit příznaky, jako jsou:

 • Neschopnost zvládat změny. Někdo může mít potíže s přijímáním změn v rozvrhu, jiný je citlivý na změny ve svém okolním prostředí.
 • Nenápadné změny v krátkodobé paměti. Někdo si pamatuje události staré 15 let, jako by to bylo včera, ale už si nepamatuje, co měl k obědu.
 • Neschopnost nalézt ta správná slova. Vybavování slov nebo asociací může být obtížnější.
 • Opakování. Někdo může položit stejnou otázku, provést stejný úkon nebo několikrát vyprávět stejný příběh.
 • Zmatený orientační smysl. Místa, která někdo kdysi dobře znal, mu nyní mohou připadat cizí. Mohou mít také potíže s jízdou po trasách, po kterých jezdili celá léta, protože jim už nepřipadají povědomé.
 • Potíže se sledováním děje. Pro někoho může být obtížné sledovat příběh nebo popis nějaké osoby.
 • Změny nálad. Deprese, frustrace a hněv nejsou u lidí s demencí neobvyklé.
 • Ztráta zájmu. U lidí s demencí se může objevit apatie. Patří sem i ztráta zájmu o koníčky nebo činnosti, které je dříve bavily.
 • Zmatenost. Lidé, místa a události vám již nemusí být povědomé. Někdo si nemusí pamatovat lidi, kteří ho znají.
 • Obtíže při plnění každodenních úkolů. Osoba v počátečním stadiu demence může mít potíže vzpomenout si, jak vykonávat úkoly, které dělala mnoho let.
iZdroj fotografie: Depositphotos

Mírná demence a její příznaky

V této fázi mohou být lidé s lehkou demencí schopni samostatně fungovat. Mezi příznaky patří:

 • krátkodobé výpadky paměti
 • změny osobnosti, včetně hněvu nebo deprese
 • chybné ukládání věcí nebo zapomnětlivost
 • potíže se složitými úkoly nebo řešením problémů
 • potíže s vyjadřováním emocí nebo myšlenek

Příznaky středně těžké demence

V této fázi demence mohou postižení potřebovat pomoc blízké osoby nebo pečovatele. To proto, že demence nyní může narušovat každodenní úkoly a činnosti. Mezi příznaky patří:

 • špatný úsudek
 • narůstající zmatenost a frustrace
 • ztráta paměti, která sahá hlouběji do minulosti
 • potřeba pomoci při úkonech, jako je oblékání a koupání
 • výrazné změny osobnosti

Těžká demence a její příznaky

V této pozdní fázi demence se psychické a fyzické příznaky onemocnění stále zhoršují. Mezi příznaky patří:

 • neschopnost udržet tělesné funkce, včetně chůze, případně polykání a ovládání močového měchýře
 • neschopnost komunikovat
 • potřeba nepřetržité asistence
 • zvýšené riziko infekcí

Jaké jsou vaše zkušenosti s demencí?

Zdroj: HealthLine

Diskuze Vstoupit do diskuze
62 lidí právě čte
Autor článku

Klára Sladká

Zobrazit další články