Čtyři fáze vedoucí k závislosti na alkoholu. Falešný nepřítel, který bez varování a dlouhodobě vybírá drsnou daň

Alarmující výsledky nejnovějších výzkumů dokazují, že závislost už není problém pouze v řadách dospělých, ale hojně se s ní potýkají také mladiství ve věku 12-17 let.

alkohol i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Řízená konzumace alkoholu nezpůsobuje ve většině dospělých obavy. Pokud se ale příjem alkoholu vymkne kontrole, je velmi lehké propadnout závislosti. Národní institut pro užívání alkoholu na základě výsledků výzkumu odhaduje, že až 15 milionů dospělých Američanů trpí závislostí na alkoholu. Bezmála 500 000 závislých z této skupiny tvoří děti a mladiství ve věku 12-17 let. Více než 10% dětí vyrůstá v rodině, kde se jeden či oba rodiče potýkají se závislostí na alkoholu. Co alkohol z dlouhodobého hlediska způsobuje, uvedl Timothy J. Legg, Ph.D., CRNP.

Fáze závislosti, jak je rozpoznat a jak řešit?

V České republice existuje velké množství institucí a organizací, které mohou se včasnou diagnostikou, a také s následnými kroky k úspěšnému boji se závislostí pomoci. Existuje například národní linka pro odvykání alkoholu, kde je možné svou závislost anonymně řešit se specialisty na tel. čísle: 800 350 000. Požívání alkoholu můžeme rozdělit do několika fází, jejichž identifikace pro vás může být velmi důležitá při hledání pomoci, než se váš problém změní v závislost.

Fáze 1 – Občasné užívání, nárazové pití

První fází alkoholismu je obecné experimentování s alkoholem. Tito pijáci mohou být v užívání alkoholu noví a pravděpodobně si vyzkouší své limity. Tato experimentální fáze se běžně vyskytuje u mladistvých na prahu dospělosti, případně mladších dospělých jedinců. V této fázi lidé nemusí pít pravidelně, ale požívání alkoholu může být nárazové ve větším množství.

iZdroj fotografie: Freepik

Byť se nárazové pití může zdát méně nebezpečné než každodenní užívání alkoholu, není tomu tak. Nárazová konzumace alkoholu má negativní vliv na celý organismus, zatěžuje ledviny a v krajních případech může mít také fatální následky. Příjemný a uvolněný pocit vyvolaný nárazovou konzumací velkého množství alkoholu může být spouštěč závislosti.

Fáze 2 – Zvýšená a častější konzumace alkoholu

V této fázi jedinci opouštějí experimentální fázi a konzumace alkoholu se stává pravidelnou. Důvodem může být zvýšená hladina stresu, smutek, osamění nebo složitá životní situace. Namísto příležitostného pití na párty pak dochází ke konzumaci například každý víkend, případně i každý den. Pití alkoholu se může zdát jako řešení, což už je jen kousek od samotné závislosti.

iZdroj fotografie: FreeImages

Fáze 3 – Problémová konzumace alkoholu

V tuto chvíli už se konzumace alkoholu s největší pravděpodobností stala nedílnou součástí života. Člověk si uvědomuje svou závislost, ale nepřipouští si ji. Může být více nervózní, látka mu začíná chybět, a pravidelné požívání velkého množství alkoholu už může mít negativní dopady na zdraví nebo spánek. Vlivem konzumace alkoholu často také dochází k partnerským problémům nebo dokonce problémům v práci.

iZdroj fotografie: Freepik

Fáze 4 – Závislost na alkoholu

Po překlenutí fáze 3 přichází závislost. Alkohol již převzal plnou kontrolu nad životem jedince, který si sice uvědomuje negativní dopady plynoucí ze závislosti, ale nedokáže je ovlivnit. Pravidelnou konzumací velkého množství alkoholu si jedinec vybuduje imunitu. Zvládne bez problému vypít větší množství alkoholu, aniž by se příznaky opilosti projevily. Nevolnost, malátnost, třes nebo například bolest hlavy jako abstinenční příznaky se začínají projevovat ve chvíli, kdy hladina alkoholu v krvi klesá.

iZdroj fotografie: Freepik

Ať už se nacházíte v jakékoliv z těchto 4 fází, nikdy není pozdě na to s konzumací alkoholu přestat, nebo případně vyhledat odbornou pomoc. Pokud nemáte podporu v rodině, existuje velké množství organizací nebo například terapeutických skupin, kde člověk může své problémy spjaté se závislostí sdílet a řešit s ostatními.

Zdroj: Healthline

Diskuze Vstoupit do diskuze
74 lidí právě čte
Zobrazit další články