Univerzální přístup k měření krevního tlaku může být pro ženy škodlivý. Jak se hodnoty mezi pohlavími liší a jaké jsou ideální?

Poslední výzkumy naznačují, že prahová hodnota, při které může krevní tlak představovat riziko srdečních onemocnění, je u žen nižší než u mužů.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Nedávná studie vyvolává otázky ohledně dlouho zavedeného univerzálního rozmezí pro běžný krevní tlak. Prahová hodnota krevního tlaku pro zvýšené riziko srdečních onemocnění totiž může být podle zjištěných informací ve skutečnosti nižší u žen než u mužů. Pokud se toto podezření potvrdí, bude potřeba přehodnotit současné pokyny pro přesný přístup ke kardiovaskulárnímu zdraví žen.

Co je to krevní tlak

Udržování krevního tlaku v optimálním rozmezí je klíčové pro zdraví srdce a celkovou fyzickou pohodu. Krevní oběh v celém těle distribuuje kyslík a další živiny do různých orgánů a tkání a zajišťuje správné fungování tělesných funkcí. Srdce pumpuje krev prostřednictvím tepen. Jak krev protéká tepnami, působí silou na jejich stěny, což způsobuje takzvaný krevní tlak. Odchylky od optimální výše krevního tlaku mohou způsobovat zdravotní problémy.

Jak se měří krevní tlak

Měření tlaku zohledňuje systolický a diastolický tlak. Systolický tlak označuje sílu tlaku krve během srdečních tepů. Diastolický tlak je síla, která nastává mezi srdečními rytmy, když se srdeční sval uvolní. Současné pokyny uvádějí, že 120 mm Hg je optimální výše systolického krevního tlaku u všech dospělých. Tento limit platil mnoho let a je nastaven stejně pro muže i ženy.

iZdroj fotografie: Pixabay

Hodnoty převyšující toto číslo vedou k vysokému krevnímu tlaku, známému také jako hypertenze, který zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, což zahrnuje například srdeční selhání, infarkt a mrtvici. Nová studie, která oslovila odbornou veřejnost, však naznačuje, že ženy mohou být náchylné ke kardiovaskulárním onemocněním již při krevním tlaku nižším než 120 mm Hg.

Normální krevní tlak u mužů a žen

Výzkumný tým analyzoval měření krevního tlaku 27 542 účastníků, z nichž 14 873 (54 %) bylo ženského pohlaví. Žádný z účastníků neměl kardiovaskulární onemocnění (CVD), ale u 7 424 lidí, z nichž 44 % tvořily ženy, se během 40 let vyvinulo nefatální nebo fatální CVD. Bylo zaznamenáno 3 405 infarktů myokardu, 4 081 případů srdečního selhání a 1 901 mozkových příhod.

iZdroj fotografie: Pixabay

Předchozí výzkumy ukázaly, že s nárůstem krevního tlaku nad určitou prahovou hodnotu se úměrně zvyšuje i výskyt CVD. Údaje v této studii však naznačují klíčový rozdíl. U žen se tato hranice rizika zdá být nižší než u mužů. Studie stanovila u mužů prahovou hodnotu 120 mm Hg, která odpovídá dosavadním poznatkům. Oproti tomu u žen ve studii došlo ke zvýšenému riziku onemocnění při 110 mm Hg i méně.

Je potřeba změnit normy v zájmu zdraví žen

Zatímco specifická rozmezí se u jednotlivých onemocnění lišila, muži trvale vykazovali vyšší prahovou hodnotu rizika než ženy. „Naše nejnovější zjištění naznačují, že univerzální přístup k měření krevního tlaku může být škodlivý pro zdraví žen. Na základě výsledků našeho výzkumu doporučujeme, aby lékařská komunita přehodnotila pokyny pro krevní tlak, které nezohledňují rozdíly mezi pohlavími,“ říká vedoucí výzkumu Dr. Cheng.

Zdroj: Medical News Today

Diskuze Vstoupit do diskuze
137 lidí právě čte
Zobrazit další články
DámskýDeník
DámskýDeník
Muž zaslechl křik své přítelkyně v koupelně, a tak za ní rychle běžel. Když ji uviděl v náruči s novorozencem, zpanikařil
Události247
Události247
Rodiče možná 5000 korun na dítě nedostanou. Návrh je prý protiústavní
VědaŽivě
VědaŽivě
„Spor o maso“ stále nemá vítěze. Když ho přestanete jíst, na vaše zdraví to bude mít značný dopad – pozitivní i negativní
adbz
adbz
Matka dvou dětí navrhla bez projektanta rekonstrukci bytu o 40 m². Světlý interiér prostor opticky o dost zvětšil