Specifická vráska na ušním lalůčku může ukázat na přicházející infarkt. Je známá také jako „Frankovo znamení“

Rýha na ušním lalůčku, neboli Frankovo znamení, může souviset s onemocněním tepen a dokonce předpovědět infarkt. Zvláště pokud jsou přítomny i další rizikové faktory.

i Zdroj fotografie: Unsplash
                   

Vědci zjistili souvislost mezi rýhou na ušním lalůčku a ischemickou chorobou srdeční. Jak vysvětluje zdravotník Gerhard Whitworth R.N. vráska obvykle svírá úhel 45 stupňů a táhne se šikmo dozadu. Ačkoli rýha na ušním lalůčku není vždy známkou srdečního onemocnění, odborníci doporučují, abyste v případě, že si této změny všimnete, konzultovali možnost srdečního onemocnění s lékařem.

Diagonální rýha na ušním lalůčku (DELC)

Diagonální rýha na lalůčku ucha nebo zkráceně DELC je rýha, které už jste si možná u někoho všimli. Má ji například George W. Bush i Steven Spielberg. S touto rýhou se člověk nenarodí, začíná se objevovat až později v životě a čím je člověk starší, tím je výraznější.

Diagonální rýha na ušním lalůčku, někdy také nazývána Frankovo znamení, je pojmenována po Dr. Sanders T. Frankovi, který tvrdil, že linie od vnějšího zvukovodu k vnější čísti ušního lalůčku může předpovídat rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a dokonce i předčasného úmrtí. Frank si této souvislosti všiml již v 70. letech 20. století a upozornil na ni lékařskou obec. 

rýha na ušním lalůčku-Spielberg iZdroj fotografie: Depositphotos

DELC může předpovědět infarkt

Od té doby provedli odborníci na toto téma mnoho studií, žádná však nepotvrdila Frankovu teorii s nevyvratitelnou přesností. Neexistuje tedy jednoznačná odpověď na otázku, zda skutečně existuje přímá souvislost mezi ušní rýhou a srdečním infarktem. Někteří odborníci se však domnívají, že výchozí proces, který je způsobuje, je podobný. Koncové tepny zásobují srdce a uši. To znamená, že jakmile ztratí přívod krve, nemohou je převzít žádné jiné tepny, což způsobuje poškození tkáně, v ušním lalůčku i v srdci.

Některé studie naznačují, že tento viditelný znak je spojen s vyšším rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS), která může způsobit infarkt. Jiné studie zase ukazují na spojitost DELC s cévními onemocněními, zvláště pokud je přítomno více rizikových faktorů, jako je vyšší věk, pohlaví a kouření.

Nejnovější výzkumy

Studie z roku 2017 zjistila, že DELC může předpovídat ischemické cerebrovaskulární příhody, jako je tranzitorní ischemická ataka (TIA) a mrtvice. Výzkum také zmínil, že lidé s Frankovým znamením a klasickými kardiovaskulárními rizikovými faktory, tedy věkem, pohlavím, cukrovkou 2. typu a vysokým krevním tlakem (hypertenzí), mají vyšší riziko infarktu.

Podobně další studie z roku 2021, která zkoumala spojitost mezi akutním infarktem, DELC a rizikem úmrtí, zjistila, že rýha na ušním lalůčku je nezávisle spojena s přežitím 1 rok po akutním infarktu. Navíc osoby s rýhou na ušním lalůčku měly mírně až středně zvýšené riziko úmrtí.

Některé výzkumy však ukazují kontrastní výsledky, většinou se však jedná o staré studie. Například studie z roku 2008 uvádí, že rýha na ušním lalůčku je jen nevýznamným ukazatelem srdečních onemocnění. Jiná starší studie došla k závěru, že souvislost mezi DELC a onemocněním srdce a cév je způsobena tím, že se obojí častěji vyskytuje ve vyšším věku.

Pokud jste řešili Frankovo znamení s lékařem, s jakým výsledkem?

Zdroj: Healthline
Diskuze Vstoupit do diskuze
124 lidí právě čte
Autor článku

Klára Sladká

Zobrazit další články